Ruimte maken voor Plas dras
natuur

We stimuleren weidevogelgebieden middels de aanleg van plas dras natuur.

De Molswaerd valt binnen het prachtige weidevogelgebied van de gemeente Molenlanden.

Op één van de rustige plekjes, binnen de verkaveling van het 1272 hectare tellende Bleskensgraaf. Een gebied waar belangrijke aantallen weidevogels samenkomen en zich nestelen in de broedperiode. Ook al zien we ze dikwijls even bijtanken en op adem komen voor hun lange reis.

Wat dit gebied zo bijzonder maakt is het bezoek van kritische vogelsoorten, die we in Nederland beschermen en zoveel mogelijk ondersteunen bij het vinden van de juiste leefomgeving. De grutto is zo’n bekende weidevogel die we allemaal kennen, maar is tegelijkertijd een vogel die we in Nederland zoveel mogelijk beschermen.

De aanleg van plas dras natuur is ook wel nodig, want ondanks alle inzet en de genomen maatregelen zijn de populaties grutto’s en weidevogels hard achteruit gegaan.

Onze graslanden hebben voornamelijk een agrarische functie, maar voor een natuurlijk steuntje in de rug maken we graag een uitzondering. Dit is ook wel nodig, want ondanks alle inzet en de genomen maatregelen zijn de populaties grutto’s en weidevogels hard achteruit gegaan. Dit komt voornamelijk door de lage stand van het water, welke we met deze plas dras natuur stimulatie willen verhogen en, op het juiste moment van het jaar, in ere willen herstellen.

Middels het natuurbeheerplan vanuit de overheid en op basis van de gezamenlijke aanpak tussen agrariërs hebben we een collectieve aanpak gecreëerd, welke we op planmatige wijze uitvoeren. Er vindt dus een uitgekiend beheer plaats, waarmee we de effectiviteit van de beheersmaatregelen verhogen. Het uitkienen van een goed weidevogelmozaïek is hierbij van vitaal belang.

Met het aanbrengen van plas dras gebieden vernatten we het land en brengen we het waterpeil omhoog. Denk hierbij aan inrichtingswerkzaamheden als het plaatsen van dammen en stuwen en het onder water laten lopen van goed gelegen land. Dit doen we op geheel natuurlijk wijze, door de pompen die we hierbij in te zetten aan te sturen middels zonnepanelen. In totaal wordt zo’n 5 hectare van onze grond benut voor de plas dras irrigatie, wat een gebied betrekt van 50.000m2 ofwel 10 complete voetbalvelden. Zo creëren we de perfecte omstandigheden voor weidevogels, die houden van een verkoelend bad en natte voeten.

Door het situeren van percelen met een agrarische rustperiode, het creëren van voedselgebied na afloop van de rustperiode en het beschermen van legsels op normaal beheerde percelen, wordt op deze wijze een goede bijdrage aan de verbetering van de weidevogelstand geleverd.

Onze plas-dras gebieden zorgen voor evenwicht tussen de verschillende ecosystemen en om deze te behouden en te beschermen houden we rekening met de biodiversiteit en de ecologische processen die daar plaatsvinden. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de flora en fauna die er leven, maar ook naar de bodem, het water en de lucht. Hiermee bieden we de natuur de ruimte, waardoor deze belangrijke ecosystemen effectief behouden blijven voor toekomstige generaties.

Kom eens langs voor een bak koffie en meer informatie of doe eens een tochtje over de ruilverkavelingsweg De Korte Geer, waarmee je onze plas dras gebieden tussen de maanden februari en juni met eigen ogen kan zien. Tip: Neem je verrekijker mee!

Schrijf je hier in voor onze 👉 maandelijkse nieuwsbrief
Kom een keertje langs en 👉 boek een rondleiding
Volg onze nieuwtjes op 👉 Facebook en Instagram

Groetjes en tot snel! 👋
Fam. Van den Bergh
De Molswaerd • Melkgeitenbedrijf

Deel je deze pagina voor ons op social media?

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand de leukste nieuwtjes over ons melkgeitenbedrijf. Uitschrijven is eenvoudig en doe je via de link in onze e-mails. Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.