Privacybeleid

Privacyverklaring

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd gevestigd te Bleskensgraaf, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd
2971 VG, Bleskensgraaf
Zuid-Holland, Nederland
Website: https://demolswaerd.nl
Tel: +31 (0)184 691 354
Mail: info@demolswaerd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Melkgeitenbedrijf De Molswaerd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Melkgeitenbedrijf De Molswaerd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 7 jaar voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Melkgeitenbedrijf De Molswaerd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Melkgeitenbedrijf De Molswaerd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@demolswaerd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Melkgeitenbedrijf De Molswaerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@demolswaerd.nl. Melkgeitenbedrijf De Molswaerd heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een text bestand, dat een kleine hoeveelheid data bevat. Deze wordt gedownload en opgeslagen op de harde schijf van het apparaat waarmee je deze website bezoekt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies hebben meerdere toepassingen. Ik gebruik ze voor het ontwikkelen van een geoptimaliseerde bezoekerservaring en om ervoor te zorgen dat je jezelf onderscheid van andere bezoekers. Daarbij stellen cookies deze website in staat om specifieke instellingen en services aan te bieden, gerelateerd aan het apparaat van bezoek.

Welk type cookies gebruikt deze website?

Hoe kan je dit instellen?

Cookies zijn te beheren in de browser. Er zijn een aantal manieren om met cookies om te gaan. Je kan ze preventief blokkeren, tussentijds opschonen of in zijn geheel verwijderen. Tevens zijn cookies afzonderlijk te beheren, afhankelijk van je voorkeur en situatie. Op het moment dat je meerdere computers gebruikt zal je deze instellingen per browser afzonderlijk moeten afstemmen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand de leukste nieuwtjes over ons melkgeitenbedrijf. Uitschrijven is eenvoudig en doe je via de link in onze e-mails. Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.