Milieubewust dankzij Groene
subsidies

Subsidies zijn er in alle vormen en maten. En dat is maar goed ook, want ze helpen ons bij het vergroenen van onze omgeving, van dierenwelzijn tot natuurbeheer.

Dankzij subsidies kunnen we onze aandacht richten op milieubewust ondernemen.

Het geeft ons ruimte en tijd om energie te steken in de belangen van de natuur en het welzijn van onze onze dieren. De subsidies balanceren dus als het ware uit en bieden ons de kans om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof/endotoxinen uit te stoten.

De melkgeitenbedrijven zijn momenteel volop in beweging, omdat de opbrengst van de geitenmelk goed is. Het is een moment bij uitstek waarin gezamenlijk wordt geïnvesteerd in de aanschaf van landbouwmachines, het vervangen van asbestdaken, in de nieuw- of verbouw van geitenstallen en met name het bijdragen aan een gezonde natuur. De overheid stimuleert deze ontwikkelingen en moedigt middels tegemoetkomingen aan om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen. De subsidies die wij ontvangen sommen we hieronder voor je op.

A01 grasland met rustperiode
Binnen deze periode beperken we onze activiteiten op het grasland, waarmee we rust bieden aan broedende vogels en zo de kans op verstoring van de legsels minimaliseren. In deze rustperiode vindt er geen bewerking of beweiding plaats op het land.

A03 plas-dras
Middels plas-dras natuurbeheer creëren we ruimte voor weidevogels en overige kritische soorten om te nestelen en tot rust te komen. Middels ondergelopen stukken land stimuleren we het welzijn en maken we plaats voor een optimaal leefklimaat van deze soorten.

A04 legselbeheer
Onze percelen met nestbeheer worden veelal agrarisch gebruikt, maar worden tegelijkertijd gemarkeerd met stokken of nestbeschermers, om weidevogels te ontzien en rust te geven tijdens landbouwkundige werkzaamheden.

A05 kruidenrijk grasland
Middels de kruidenrijke graslanden geven we ruimte aan weidevogelkuikens. Deze landen dienen als toevluchtsoord en schuil gebied tijdens het bewerken van omringend land. Zo kunnen de kuikens rustig opgroeien totdat ze uit kunnen vliegen.

A07 ruige mest
Door het uitrijden van ruige mest bevorderen we ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en meer ruimte biedt voor opgroeiende kuikens. Ook bevorderd deze mest de groei van kruiden en een rijk bodemleven, waarop oudervogels kunnen foerageren.

Eens per jaar gaan we om tafel met Alblasserwaard/Vijfherenlanden en evalueren we de ontwikkelingen en effecten van deze subsidies.

Middels dit onafhankelijke toezicht worden de werkzaamheden beoordeeld en na een succesvolle inspectie goedgekeurd. Pas nadat de gewenste resultaten zijn behaald op de gesubsidieerde onderwerpen, wordt de subsidie uitgekeerd. Wat inhoud dat het toepassen en naleven van de eisen erg belangrijk is.

Onze plas-dras gebieden zorgen voor evenwicht tussen de verschillende ecosystemen en om deze te behouden en te beschermen houden we rekening met de biodiversiteit en de ecologische processen die daar plaatsvinden. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de flora en fauna die er leven, maar ook naar de bodem, het water en de lucht. Hiermee bieden we de natuur de ruimte, waardoor deze belangrijke ecosystemen effectief behouden blijven voor toekomstige generaties.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, bezoek regelmatig deze website of meld je aan op onze social media kanalen zodat je op de hoogte kunt blijven van toekomstige ontwikkelingen omtrent onze subsidies!

Schrijf je hier in voor onze 👉 maandelijkse nieuwsbrief
Kom een keertje langs en 👉 boek een rondleiding
Volg onze nieuwtjes op 👉 Facebook en Instagram

Groetjes en tot snel! 👋
Fam. Van den Bergh
De Molswaerd • Melkgeitenbedrijf

Deel je deze pagina voor ons op social media?

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand de leukste nieuwtjes over ons melkgeitenbedrijf. Uitschrijven is eenvoudig en doe je via de link in onze e-mails. Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.