Reizen over de wereld en landen waar je wilt? De vogels en planten wisten ook dit jaar hun mooie plekjes te vinden.

De Molswaerd is gelegen in één van de prachtige weidevogelgebieden van de gemeente Molenlanden. Midden op de aanvliegroute van bijzondere maar tevens ook kritische soorten weidevogels.

Jaarlijks steken wij de handen uit de mouwen om deze kritische soorten te beschermen, middels de aanleg van plas-dras gebieden en de aanleg van een optimale leefomgeving. Er ontstaat een levendig gebied waar bijzondere plantensoorten hun wortels schieten en waar grote aantallen weidevogels samenkomen om zich te nestelen in de broedperiode.

Het was een spectaculair jaar voor de biodiversiteit binnen ons plas-dras gebied en we geven je graag een overzicht van alle soorten die zich hier in de afgelopen broedperiode hebben gehuisvest.

Je kent vast het oud Hollandse gezegde wel. β€œIn mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet”. Maar wist je dat dit gezegde maar voor een deel klopt? De meeste vogelsoorten broeden juist eerder en een enkeling juist weer wat later. De broedperiode is dus verspreid over een aantal maanden en hier passen wij onze plas-dras gebieden op aan.

Waar we de landen in maart op natuurlijke wijze vernatten en inrichten is het de maand juni waarin we de pompen van het veld halen en het water laten zakken. In de opvolgende maanden benutten wij het land voor agrarische doeleinden en geven we middels deze verschuiving van functie vruchtbaarheid aan de bodem voor het komende broedseizoen.

Het plas-dras gebied trekt op topdagen heel wat bezoekers. Een bonte verzameling van vogelsoorten verzamelen zich er om voedsel te zoeken, te baltsen, te slapen en te ruien en er dichtbij te broeden en de kuikens op te laten groeien. Een broedkamer vol activiteit waarin onder andere de volgende vogelsoorten zichzelf een plekje wisten te geven.

Om te beginnen met de Grutto en zo ook de Tureluur, Meerkoet, Kievit, Scholekster, Slobeend, Krakeend, Ganzen, Wilde eend, Veldleeuwerik, Graspieper, Kuifeend, Wulp, Zomertaling, Watersnip, Blauwe reiger en met een speciale vermelding de Koereiger.

Toch zijn het niet enkel de vogels die zich in het gebied thuisvoelen, zo ziet ook een grote variatie aan plantensoorten de kans om de wortels te schieten en te floreren op de voedingsrijke bodem.

In opdracht van het Waterschap Rivierenland is onderzoek gedaan door Aquon naar de waterkwaliteit en ecologische status van het plas-dras gebied. De watergangen tussen onze percelen zijn hierbij kritisch onder de loep genomen en er is onderzoek gedaan naar de biodiversiteit, omgaande de aanwezige soorten planten, dieren en micro-organismen.

Het is onvoorstelbaar hoeveel soorten planten er binnen het gebied groeien. Waar je van een afstandje vooral de bekende groene vlakte aan gras herkent, blijkt er bij een nadere inspectie toch veel meer gaande. We sommen de waargenomen planten hieronder even voor je op met linkjes voor meer informatie.

Om te beginnen met de Scherpe zegge gevolgd door de Pitrus en de Egelboterbloem, Blaartrekkende boterbloem, Moerasmuur, Veenwortel, Grote vossenstaart, Glanshaver, Hondsdraf, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Pijptorkruid, Rietgras, Gele waterkers, Zomprus, Moeraswalstro, Mannagras, Ruw beemdgras, Kruipende boterbloem, Liesgras, Gestreepte witbol, Alopecurus aequalis, Zwanenbloem, Zittende zannichellia, Bultkroos, Klein kroos, Tenger fonteinkruid, Gewoon watervorkje, Veelwortelig kroos, Groot blaasjeskruid en de herkenbare Wolffia.

Voor de vogels en de planten was het een super jaar en de diversiteit leek groter dan ooit tevoren. Wat zit de natuur toch vol met moois! We kijken nu al uit naar het volgende plas-dras seizoen, waarover je natuurlijk graag op de hoogte houden.

Dus schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, breng gewoon vaker een bezoekje aan onze website of kom eens langs! Dan vertellen je er graag meer over 😊

Schrijf je hier in voor onze πŸ‘‰ maandelijkse nieuwsbrief
Kom een keertje langs en πŸ‘‰ boek een rondleiding
Volg onze nieuwtjes op πŸ‘‰ Facebook en Instagram

Groetjes en tot snel! πŸ‘‹
Fam. Van den Bergh
De Molswaerd β€’ Melkgeitenbedrijf

Deel je dit nieuwtje voor ons op social media?

Terug naar overzicht

Ontvang je onze nieuwsbrief al?

Schrijf je gelijk even in, dan ben je iedere maand als eerste op de hoogte van onze nieuwtjes, weetjes en ontwikkelingen!

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand de leukste nieuwtjes over ons melkgeitenbedrijf. Uitschrijven is eenvoudig en doe je via de link in onze e-mails. Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.